Referat af opstartsmødet

Opstartsmøde Københavns Skoleskak 4. september 2019

Til stede: Fra bestyrelsen: Viktor, Villads, Oliver, Rikke, Sven, samt Leif Jürgensen (N.Zahle skole), Emmet (skak for sjov), Anne-Sofie og Poul fra Sortedamskolen, Mogens Eriksen, Mogensen Hansen og Christian fra fra Ishøj skakskole, i alt 12.

Efter en præsentationsrunde orienterede formanden Viktor Haarmark om stævner og aktiviteter i den kommende sæson:

Individuelt KM i skoleskak afholdes lørdag den 26. oktober på N. Zahles Gymnasieskole. Børnene inddeles i aldersgrupper, og der spilles normalt 7 runder med skakur. De bedste kvalificerer sig til DM i skoleskak, som afholdes i Ollerup på Fyn sidste weekend i november. Turneringen slutter ca. kl. 15, og det er vigtigt, at de tilmeldte børn spiller alle partier. Der er medaljer til alle deltagere og pokaler el. lign. til de bedste. Som regel oprettes en gruppe for begyndere, der ikke spiller om DM kvalifikation. Bestyrelsen vil forsøge at forbedre forholdene på skolen, så spillerne forstyrres mindst muligt. Der forventes 100 – 130 børn og mange forældre til stævnet.

Indbydelse sendes til alle medlemsskoler og lægges på www.kbhskoleskak

Juleturnering på Amager afholdes lørdag den 7. december. Spillested Prismen, Holmbladsgade 71. Deltagerne opdeles i grupperne: Begyndere, Øvede og mester. Der er præmier til alle og små overraskelser. Max deltagere 60. Afholdes i samarbejde med Amager Skakskole. Indbydelse udsendes og lægges på www.kbhskoleskak.dk.

KM i skoleskak for hold afholdes onsdag den 4. marts 2020 på Mølleholmskolen i Taastrup. Der spilles på 4-mandshold i tre aldersgrupper, 0.-3. klasse, 0. -6. klasse og 0. – 10. klasse, og skolerne kan tilmelde flere hold. Der forventes ca. 350 deltagere. De bedste hold i hver aldersgruppe kvalificerer sig til DM for skolehold, som afholdes i Ishøj den 17.-19. april 2020. Der afholdes KM for klubhold en lørdag i marts, dato endnu ikke fastsat. Indbydelse til holdstævnerne udsendes i begyndelsen af 2020.

København Open i skoleskak afholdes en lørdag i maj/juni 2020, sandsynligvis på Frederiksberg rådhus. Det er et breddestævne, hvor der spilles i niveaudelte grupper fra helt nybegyndere til en mestergruppe. Forventet deltagerantal over 200. Dato fastsættes senere og indbydelse udsendes i god tid.

Skak og kage afholdes som et hyggeligt skakmøde for gymnasieelever 3-4 gange om året.

Kredsen er behjælpelig hvis der er naboskoler, som vil gå sammen og afholde skakarrangement eller stævne. Der er mulighed for at søge penge til præmier og låne skakmateriel.

Generalforsamling (Kredsmøde) afholdes på N. Zahles Gymnasieskole onsdag den 18. marts 2020

Sven Løntoft orienterede om muligheden for at søge Københavns kommune om penge til ”Åben Skole” samarbejde mellem en lokal skakklub og en skole, f.eks. til et undervisningsforløb på 2 timer om ugen i 6 uger på en årgang (f.eks. 3. klasserne). Sortedamskolen og Skakforeningen Øbro, kunne f.eks. samarbejde herom. Ansøgningsskema kan findes på https://aabenskole.kk.dk/artikel/samarbejdspuljen-skoler-og-folkeoplysende-foreninger

Ref. Sven Løntoft