Tilmelding til København Open 2017

Herunder kan du tilmelde dit barn til København Open i Skoleskak 2017, som foregår lørdag den 29. april kl. 9.30-15.30 på Frederiksberg Rådhus.

Antal tilmeldte: 215
For- og efternavnGruppe:Skole/klub
Begynder Langhøjskolen/Hvidovre Skakklub
Klar-parat-skak Skolen på Duevej
Basis Skak For Sjov
Basis Langhøjskolen/skak for sjov
Basis N. Zahles Seminarieskole
Begynder Duevej Skole/Skak for sjov
Basis Jakobskolen/Skak for sjov
Klar-parat-skak Skak For Sjov
Begynder Nørrebro skakklub
Begynder Tranegårdsskolen
Mester Stengård Skole
Begynder European School
Basis Skak for sjov/Europaskolen
Mester Skak for sjov
Basis skak for sjov
Begynder Limhamns SK
Begynder N. Zahles Gymnasieskole
Klar-parat-skak Lergravsparkens Skole / Amager skakforening
Basis Skak For Sjov
Basis Skak for sjov, Duevej
Basis Skak for Sjov
Klar-parat-skak Hosteupvej
Basis Skak for sjov
Mester Skolen på Duevej/skak for sjov
Basis Skoen på Grundtvigsvej / Skak for sjov
Begynder Køge Private Realskole
Basis Limhamns SK
Begynder Skak for sjov
Klar-parat-skak Skak for sjov
Basis Skak for sjov
Basis Køge Private Realskole
Klar-parat-skak Skolen ved Søerne/Skak for Sjov
Basis Skak for Sjov
Basis Limhamns SK
Begynder Skak for Sjov Frederiksberg
Basis Tranegårdskolen
Basis Brønshøj skak klub
Basis Brønshøj Skakklub
Begynder Skak For Sjov
Klar-parat-skak Skolen på Grundtvigsvej
Basis Europaskolen
Begynder Tranegårdskolen
Begynder Tranegårdskolen
Klar-parat-skak Solsikken
Basis Skak for sjov
Klar-parat-skak European School Copenhagen
Basis Køge Private Realskole
Mester Skak for Sjov
Basis skak for sjov
Klar-parat-skak Skolen på Grundtvigsvej
Begynder Limhamns SK
Klar-parat-skak European school Copenhagen
Begynder Skolen på Grundtvigsvej
Begynder Skolen ved Bülowsvej
Begynder Nørrebro Skakklub
Basis Limhamns SK
Begynder Skolen på Duevej
Klar-parat-skak Skolen på Grundtvigsvej
Klar-parat-skak Skolen Ved Søerne
Basis Limhamns SK
Basis Limhamns SK
Basis Skak for sjov
Basis Skak for sjov
Klar-parat-skak Skak for sjov
Basis Skak for Sjov
Mester Nyelandsvejens Skole
Klar-parat-skak Langhøjskolen
Begynder Europaskolen
Klar-parat-skak Skolen på Nyelandsvej/Skak for sjov
Begynder Skak for Sjov
Begynder Cassiopeia Gentofte
Basis Odysseus skakforening
Mester N. Zahles Gymnasieskole
Basis Brønshøj Skakforening
Basis Skolen på Grundtvigsvej
Basis KJS/Skak for sjov
Klar-parat-skak Tagensbo skole
Basis Skoen på Grundtvigsvej
Basis Limhamns SK
Begynder Limhamns SK
Begynder Øbro
Basis Skolen på Grundtvigsvej / Skak for sjov
Basis Skolen på Grundtvigsvej/skak for sjov
Begynder Skak for sjov/Skolen på Grundtvigsvej
Mester Amger Skakskole
Begynder Skolen ved Bülowsvej
Mester Skak for sjov
Begynder Skolen ved Bülowsvej/sfo Thorvald
Basis Skak for sjov
Begynder Tranegårdsskolen
Mester Amager skakforening
Klar-parat-skak Skak for sjov
Klar-parat-skak Skolen ved Bülowsvej
Begynder Køge Private Realskole
Begynder Rudersdal Lilleskole
Begynder Euraposkolen
Mester N. Zahles Seminarieskolen
Mester Brønshøj Skakforening
Klar-parat-skak Amager Skakskole
Begynder Skak for sjov/Europaskolen
Begynder Skolen på Grundtvigsvej
Begynder Brøndbyvester Skole
Begynder Skolen på Grundtvigsvej
Klar-parat-skak European school
Mester Amager Skakforening
Klar-parat-skak Skolen ved søerne
Basis Køge Private Realskole
Begynder Skolen Ved Søerne
Basis Køge skakskole
Klar-parat-skak skakforsjov
Klar-parat-skak skak for sjov
Begynder Henrik Andersen /Skak for sjov
Basis skak for sjov
Begynder Skak for sjov
Begynder Limhamns SK
Basis Skolen på Grundtvigsvej
Klar-parat-skak European School
Basis European School
Klar-parat-skak Europaskolen
Mester Nørrebro skakklub/skak for sjov
Begynder European School Copenhagen
Klar-parat-skak Skakforsjov
Begynder ved Søerne
Mester Skak for Sjov
Basis Skolen på Grundtvigsvej
Begynder Bulowsvej Skole
Begynder Skak for sjov
Basis Sigerslevøster Privatskole / Frederikssund + Hillerød Skakklub
Begynder Skolen ved Bülowsvej
Klar-parat-skak Tranegårdskolen
Klar-parat-skak Skolen paa Grundtvigsvej
Basis Grundtvigsvej skole
Basis Limhamns SK
Basis Amager skakskole
Begynder Gladsaxe
Begynder Søborg skole
Klar-parat-skak skolen på grundtvigsvej
Basis Køge Skakklub
Klar-parat-skak Skak For Sjov
Begynder Europaskolen
Basis Hvidovre
Begynder Skolen på Nyelandsvej/Skak for sjov
Begynder Limhamns SK
Basis Zahles Seminarieskole
Begynder Limhamns SK
Begynder Amager Skakskole
Begynder Skakforeningen ØBRO
Klar-parat-skak European school
Mester Limhamns SK
Basis Limhamns SK
Mester Køge Skakskole
Klar-parat-skak Søndermarkskolen/Skak for sjov
Begynder Skakforeningen ØBRO
Klar-parat-skak Skak for sjov
Begynder Skolen ved Søerne/Skak for Sjov
Klar-parat-skak Skak for sjov
Basis Skak for sjov
Basis Skolen på Grundtvigsvej
Basis N. Zahles Gymnasieskole
Klar-parat-skak Langhøjskolen
Basis Nørrebro Skakklub
Begynder Skak For Sjov
Begynder Limhamns SK
Begynder Skolen på Grundtvigsvej
Klar-parat-skak Skolen ved Søerne / Skak for sjov
Begynder Rudersdal Lilleskole
Basis Brønshøj Skak forening
Begynder Copenhagen City School
Begynder Langhøjskolen
Basis Køge Skakklub
Mester Køge Skakskole
Basis Skak for sjov
Klar-parat-skak Skak for sjov
Basis Limhamns SK
Basis Nørrebro
Basis Skak for sjovt
Begynder Limhamns SK
Begynder Skak for sjov
Begynder Skolen på Grundtvigsvej
Begynder Langhøjskolen
Begynder Langhøjskolen 0c
Basis Brønshøj Skakforening
Klar-parat-skak Europaskolen
Basis Skak for sjov
Begynder Amager Skakskole
Begynder Skolen på Duevej / skak for sjov
Begynder Søborg/Odysseus
Klar-parat-skak European School Copenhagen
Begynder Amager Skakforening
Basis Skak for sjov
Begynder Skak For Sjov
Begynder Skak for sjov
Begynder Skolen på Grundtvigsvej
Begynder Zahles Gymnasieskole
Begynder Ørestad Skole
Mester Skak for Sjov
Basis Skak for sjov
Basis amager skak klub
Begynder European School Copenhagen
Begynder Skak for sjov
Begynder Skak for sjov
Begynder Duevej
Klar-parat-skak Skolen på Duevej/Skak for sjov
Basis Skak for sjov
Begynder Limhamns SK
Begynder Heibergskolen/ Østerbro
Begynder Tranegårdskolen
Begynder Køge Private Realskole
Basis Odysseus skakklub
Basis Skak for Sjov
Basis Skak for sjov
Begynder Skak for sjov/Grundtvigsvej
Basis Skak for sjov
Basis Europaskolen
Begynder European School Copenhagen