Indkaldelse til generalforsamling 2018

Kære Medlemmer
Hermed indkaldes til generalforsamling jf. vores vedtægter – § 6.
Dato: onsdag d. 21. marts 2018 kl. 17.30
Mødested: N. Zahles Gymnasieskole
Tilmelding: Af hensyn til forplejning m.v. – tilmelding til kobenhavn@skoleskak.dk
Tilmeldinger og forslag til kredsmødet/generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 personer, bestående af både skoleskakleder(e), forældre-repræsentant(er) og ung-repræsentant(er). (Den nuværende kredsbestyrelse er villige til genvalg, se bestyrelsen på www.Kbhskoleskak.dk).
6. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Valg af revisor suppleant.
9. Eventuelt.

Specielt er det, at valgperioden for alle poster er 1 år.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
E-mail: kobenhavn@skoleskak.dk

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at få inspiration til undervisningen fra erfarne skoleskakledere, og en repræsentant fra Dansk Skoleskak vil fortælle om tilbud til medlemsskolerne og orientere om skoleskakkens udvikling.


Indkaldelse i pdf.