Københavnsmesterskabet i skoleskak aflyst – fri tilmelding til DM i Skoleskak.

Det ser desværre ikke ud til, at det er muligt at afholde Københavnsmesterskabet på en fornuftig måde. I bestyrelsen lægger vi vægt på, at skoleskak er en social aktivitet, og derfor er det ikke muligt at arrangere et godt stævne online. Derfor har vi valgt at aflyse Københavnsmesterskabet.

Dansk Skoleskak er selvfølgelig bekendt med situationen, og de er ved at arrangere et DM i Skoleskak online, hvor der er fri tilmelding. Det bliver afholdt sidste lørdag i november, og hvis du gerne vil spille skak og prøve kræfter med de bedste i Danmark, så er det en oplagt mulighed. Denne side bliver opdateret med hvordan man tilmelder sig til DM, når det bliver meldt ud.

KM i skoleskak for hold i marts og København Open i maj er endnu ikke aflyst, men afventer hvordan verden ser ud til den tid.

Referat af generalforsamling + opstartsmøde

Generalforsamling (Kredsmøde) i Københavns Skoleskak samt opstartsmøde 

Onsdag den 16. september på N. Zahles gymnasieskole. 

Til stede: 7 deltagere 

    Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og referent.  

Der blev ikke valgt dirigent, Sven Løntoft blev referent 

 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Viktor Haarmark Nielsen aflagde beretning og omtalte individuelt KM på Zahle i oktober 2019 med 120 deltagere, KM for skolehold på Mølleholmskolen i Tåstrup med ca. 280 deltagere. København Open blev afholdt online p.g.a. coronalukning, der var ca. 150 deltagere med livekommentering, som blev fulgt af konstant ca. 50 personer. Turneringen var i år både for børn og voksne, da den samtidig markerede Frederiksberg Skakklubs 100 år fødselsdag. 

Hjemmesiden er i år blevet forbedret bl.a. med en fortegnelse over de steder i Kredsen, hvor der er juniorskak.  

 
    3. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

Villads Bojesen fremlagde regnskab og budget. Noget af tilskuddet fra Dansk Skoleskak var først indgået den 3. januar. Hvis det medregnes bliver der et overskud på godt 2000 kr og en bankbeholdning på ca. 62.000 kr. Regnskab og budget blev godkendt, og det blev besluttet at søge om 100 kr. pr. medlemsskole/klub i 2020, da er vil være lavere udgifter til turneringer p.g.aCorona. 

Under punktet drøftedes hvordan Kredsens midler kan anvendes til gavn for skoleskakspillerne. Der blev nævnt træningsweekend for DM kvalificerede, indkøb af materiel m.m. 

 
    4. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

    5. Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 personer, bestående af både 
       skoleskakleder(e), forældre-repræsentant(er) og ung-repræsentant(er). 

Viktor blev genvalgt til formand og Villads fortsætter som kasserer. Endvidere blev Rikke Heine Nielsen genvalgt og Oliver Gabrielsen blev genvalgt som webmaster og unge-repræsentant. Mihai Ursta Anghel blev nyvalgt til bestyrelsen. Sven Løntoft ønskede ikke genvalg. 

    6. Valg af revisor. 

Lars H. Nielsen blev genvalgt som revisor 

 
    7. Eventuelt. 

Københavns Skoleskaks materiel, især elektroniske skakure optælles og flyttes fra Prismen på Amager til Viktors lejlighed. Sven og Viktor aftaler dette. 

Næste Kredsmøde, som skal afholdes i marts 2021, bliver det sidste på N. Zahles gymnasieskole, og det blev foreslået, at man ved den lejlighed skal takke Leif Jürgensen for hans store hjælp ved at stille skolen og sig selv til rådighed både for turneringer og møder. 

 Opstartsmøde 16. september 2020 

 Snak om hvilke arrangementer og hvornår – minimum individuelt KM, hold-KM og København Open. 

Det blev besluttet, at der ikke afholdes individuelle KM til oktober, da antal deltagere og forældre ikke kan holdes under de gældende Corona-restriktioner.  

KM for skolehold, som normalt afholdes i marts 2021, afholdes kun, hvis situationen vedr. Corona tillader det. Dette udmeldes på hjemmesiden i god tid.  

Kbh Open på Frederiksberg afholdes normalt i maj 2021, og afventer også situationen til foråret. Afholdes evt. online ligesom i år. 

Bestyrelsen vil arbejde på at afholde træningssamling for de bedste skoleskakspillere. 

Rasmus Skytte vandt København Open – online

151 børn, unge og voksne deltog i turneringen.

København Open i skoleskak og 100 års-jubilæumsturnering for Frederiksberg Skakforening foregik online på lichess lørdag den 2. maj og samlede 151 deltagere fra hele landet. 66 i Mester- og jubilæumsgruppen, 50 i Basisgruppen (for de let øvede børn), 24 i Begyndergruppen og 11 i Klar-Parat gruppen (for absolut begyndere).

Pokaler og medaljer til afhentning
Alle børn og unge, som har deltaget i turneringen, kan fra onsdag den 6. maj kl. 14 hente en medalje i skakbutikken Bedre til skak, Hostrupsvej 8, Frederiksberg – se åbningstiderne. Pokaler til dem, der er blevet nr. 1, 2 eller 3 i en gruppe, kan hentes samme sted.
I særlige tilfælde kan pokaler sendes efter aftale med turneringsleder Henrik Andersen, tlf. 23 26 64 25, mail skakforsjov@gmail.com

Resultater i turneringen

I Mester- og jubilæumsgruppen opnåede fire spillere 34 point. International mester Rasmus Skytte, Aarhus Skakklub/Skolerne, havde imidlertid den bedste sejrsrate, dvs. flest point i forhold til antal spillede partier, og vandt således turneringen. På andenpladsen kom Mikkel M. Jacobsen, BMS, og tredjepladsen blev delt mellem Casper Liu, BMS og John Christensen, Silkeborg. Da Casper Liu tidligere har fået pokal som vinder af København Open i skoleskak, går pokalen i år til John Christensen, og Casper får pokal for 3. plads i turneringen.

Basisgruppen blev ”vundet” af Hans Larsen; men da denne gruppe kun var for børn, og Hans er voksen, må han nøjes med æren. Guldpokalen går således til Philip Løvbjerg fra Århus, sølv går til Christian Villumsen, Boca Juniors Odense og bronze til Villads Sandmann, Boca Juniors Odense.

I Begyndergruppen var der en overbevisende sejr til Sixten Waage, Skak for sjov, med hele 10 points forspring.  Patrick Hansen, BMS/Valby Skakklub, Adrian Prohnitchi, Skak for sjov, og Mattis Sandmann, Boca Juniors, havde herefter lige mange point, og igen måtte sejsrate tages i brug. Patrick blev således nr. 2, mens Adrian og Mattis delte tredjepladsen. Alle de nævnte børn får pokaler.

Klar parat-gruppen for absolut begyndere var en dyst i tre-gange-skak, dvs. den, der først giver tre skakker, har vundet. Brødrene Abdulrahman Rakha og Abdullah Rakha, begge fra Skak for sjov, kom her på henholdsvis førstepladsen og andenpladsen. En spiller med lichess-profilen ”Julius1911” blev nr. tre.

Se det samlede resultat for alle grupper i regneark (åbner i ny fane)

International mester Rasmus Skytte vinder af København Open online 2020

Turneringens arrangører – Københavns Skoleskak, Frederiksberg Skakforening og Frederiksberg-klubben Skak for sjov – kunne glæde sig over, at teknikken fungerede perpekt, at ingen misbrugte chatrum til upassende kommentarer, og at stort set alle tilmeldte gennemførte turneringen. På den måde var denne, Danmarks hidtil største online-turnering en succes.

Aflysninger

Københavns Skoleskak ser ikke sig selv som livsnødvendig organisation, så både generalforsamlingen er udskudt og KM i Å-rækken er aflyst eller udskudt, afhængigt af hvorvidt DM i hold bliver aflyst eller udskudt. Forvent nyheder når skolerne åbner igen. Indtil videre krydser vi fingre for, at alting er åbnet d. 2. maj til København Open.

Skak kan man heldigvis spille online, så både chess.com, lichess.org, chess24.com og chesskids.com holder åbent døgnet rundt de næste mange måneder.

Resultater fra Københavnsmesterskabet for hold 2020

Onsdag d. 4. marts blev der afholdt KM i skoleskakhold på Mølleholmsskolen i Taastrup. Det blev en fantastisk dag og alle 280 deltagere fik en medalje og en god oplevelse. Der blev spillet 6 runder i alle grupper. Det blev meget tæt i toppen, hvor der i C-gruppen var 1 point (ud af 24 mulige) mellem 1. og 4. pladsen, mens i B-gruppen var der 1.-3. med 1 point i forskel. Et tegn på meget jævnbyrdige hold.

Der bliver dystet på kryds og tværs
Der gives selvfølgelig hånd før partierne begynder.
Begge stemingsbilleder er taget af Loc A. Han

A-rækken:
1. Zahles Gymnasieskole med 20 point
2. Stengård Skole med 18½ point
3. Christians Døttre skole med 17 point
Nummer 1 og 2 to er kvalificeret til DM.

B-rækken:
1. European School med 18 point
2. Skolen på Grundvigsvej med 17½ point
3. Holbergskolen 1 med 17 point
4. Lindehøj 1 med 16 point
5. St. Annæ 1 med 15½ point
6. Zahles 1 med 15 point
Disse 6 hold er kvalificeret til DM

På midten af billedet ses Europaskolen. Skolen på Grundtvigsvej til højre og Holbergskolen til venstre.

C-rækken:
1. Langhøjskolen 1 med 17½ point
2-3. Stengårdskolen 2 17 point
2-3. Skolen ved Søerne 1 med 17 point
4. Dyssegård skole 3 med 16½ point
5. Trangegård 1 med 15½ point
6. Dyssegård 2 med 15½ point
7. Zahles 1 med 15 point
8. Dyssegård 1 med 14½ point
9. Trangegård 2 med 13½ point
10. Bülowsvej 2 med 13½ point

Til højre ses Langhøjskolen, der fik 1. præmie. Til venstre ses Stengårdskolen, der fik 2. præmie

Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er kvalificerede til DM

Øvrige placeringer kan ses på https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fmwy1Qx-EXGGX5y3Mi1COBfgD6I3u38IXFc3jkwR3S8/edit?usp=sharing

MAILSYSTEMET ER NEDE

Hvis du gerne vil i kontakt med Københavns skoleskak, så send en mail til hrhaarmark@gmail.com og IKKE kobenhavn@skoleskak.dk

Vi har opdaget at skoleskak-mails lige nu desværre ikke fungerer, så vi modtager ikke mails der bliver sendt til kobenhavn@skoleskak.dk.

Vi håber der er forståelse for, at vi derfor ikke har svaret på særlig mange mails.

Københavnsmesterskab for skoleskakhold 2020

Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 10-15

På Mølleholmskolen, Mølleholmen 20, 2630 Taastrup

Adgang til skolen: Der er to muligheder – Med regionaltog: Stå af på Høje Taastrup ST og derefter tag bus 117 mod Taastrup station (kører hver 20. min) eller stå af på Taastrup ST og tag bus 118 mod Taastrup station (kører hver 20. min). Man kan selvfølgelig også gå fra Taastrup Station (2,2 km ad stierne)   

Der vil være kaffe og kage til medfølgende voksne og mulighed for at købe juice, frugt og snacks i kantinen. Mølleholmskolen har gode forhold til børn og voksne mellem skakpartierne.

Kom i god tid, indskrivning senest kl. 9.45.

Vejledende tidsplan:
9:00 – Indskrivning starter
9:45 – Indskrivning slutter
10:00 – velkomst og orientering
10:15 – skak
14:50 – Præmieoverrækkelse

Der spilles på 4-mandshold med elever fra samme skole.
A-rækken: Elever fra 0.-10. klasse.
B-rækken: Elever fra 0.-6. klasse.
C-rækken: Elever fra 0.-3. klasse.

DM i skoleskak:
Det bedste hold i hver række opnår københavnsmesterskabet, og endvidere kvalifikation til danmarksmesterskaberne for skoleskakhold.
Er der 6-10 hold i en række, kan kredsen sende 2 hold til DM i den pågældende række. Er der flere end 10 hold i en række, kan 3 hold komme med til hold-DM.

Præmier: Der er diplom/medalje til alle deltagerne samt skolepokaler.

Pris: Det koster 200 kr. for det første hold og 100 kr. for de følgende hold skolen tilmelder.

Beløbet indbetales på konto 1551 1735772 samtidig med tilmelding. Hvis der skal sendes en elektronisk faktura skal skolens EAN nummer og skolekode oplyses.

Tilmelding:

Tilmelding senest d. 25. februar kl. 12. Kan gøres ved at trykke på linket

 Yderligere info hos kobenhavn@skoleskak.dk eller på tlf. 50413908